קבלו בחינם דוח מיוחד ובו 24 עמודים

המכילים 9 שלבים לבניית עסק אוטומטי

בדוח תמצאו שיטות מעולות כמו:

·        איך הופכים עסק שמש למקור פרנסה לנכס מניב המספק הכנסה פאסיבית.

·        איך עסק אוטומטי תורם להכפלת ההכנסות.

·        איך מייצרים זמן פנוי באמצעות צמצום התעסקויות שונות כמו ניהול שוטף, שיווק, מכירות, ניהול וכספים.

·        איך בונים מנגנונים אוטומטים המאפשרים שליטה מרחוק בעסק במינימום זמן.

·        מהן הטעויות המרכזיות המשעבדות אותנו לעסק וגוזלות זמן, כסף ומשאבים.

·        מהן השאלות החשובות שכל בעל עסק צריך לשאול עצמו בשביל ליצור עסק אוטומטי.

·        איך לגרום לעסק לייצר תזרים מוזמנים יציב בכל תקופה.

·        איך למנוע בעיות לפני שהן צצות.

·        איך ממקסמים את ניצול הפוטנציאל העסקי והאנושי?

·        איך לגרום לים של לקוחות לבוא אלינו בלי שנרדוף אחריהם.

·        איך רותמים את העובדים ליצירת עסק אוטומטי.  

·        אילו פתרונות טכנולוגים עשויים לתרום לעסק האוטומטי.

·        תשובות לדילמות פופולאריות שנתקלים בבניית עסק אוטומטי.